Thang điểm TOEIC | Thang điểm chuẩn của IIG

Thang điểm TOEIC chúng tôi giới thiệu cho bạn chỉ mang tính tương đối. Bởi với mỗi đề thi, với mỗi cách ra đề và với mức độ khó của đề đều có những thang điểm riêng. Không có một quy chuẩn chính xác nào hết. Bài viết bạn chuẩn bị theo dõi dưới đây là thang điểm chuẩn mà THÚY TOEIC áp dụng tại trung tâm của mình.
Chúng tôi đã sử dụng một bảng điểm đối với các học viên của mình với mức độ chấm điểm khá khó điều này không chỉ giúp các bạn có được động lực cao nhất để nỗ lực học tập. Có một điều mà các bạn học viên khi qua khóa học tại chúng tôi dều biết, khi bước vào cuộc thi thật thì số điểm của các bạn luôn luôn cao hơn số điểm được test tại trung tâm được áp bởi thang điểm TOEIC này.
Đối với thang điểm TOEIC số đểm tối đa là 990 điểm trong đó có 495 điểm cho phần đọc 495 điểm cho phần nghe với những thang điểm cho từng câu khác nhau bạn có thể tham khảo thang điểm TOEIC dưới đây

thang-diem-toeic

Ví dụ bạn Hoàng đi thi trả lời đúng được 80 câu phần đọc, 90 câu phần nghe thì số điểm của bạn ấy tính theo thang điểm TOEIC trên là. Điểm nghe 90=495 + điểm đọc là 80= 395 vậy tổng điểm của bạn ấy là 495+395=890 điểm . Hay một ví dụ khác là bạn An đi thi được 25 phần đọc số điểm bạn ấy giành được cho phần này là 60 35 câu phần nghe là 160 vậy tổng điểm là 160+60= 220 điểm.
Chắc chắn với thang điểm TOEIC mẫu và cách tính điểm trên mà chúng tôi mang đến cho bạn, bạn đã nắm được. Trước những kì thi chính thức bạn cũng có thể tham gia vào các kì thi thử, các bài thi thử online để tự tính điểm và đánh giá được trình độ của mình.

Bài Viết Liên Quan