Tổng hợp các chủ điểm ngữ pháp thi TOEIC

Có nắm chắc được ngữ pháp tiếng Anh bạn mới có thể tự tin được trong các kì thi TOEIC. Vậy một kì thi TOEIC cấu trúc đề thi phần ngữ pháp được tập trung ở những phần nào là điều mà các bạn khá quan tâm. Để giúp các bạn định hướng được những kiến thức mà mình phải học phải tập trung để đạt được kết quả cao nhất trong kì thi TOEIC. Với 2 phần thi chính của kì thi TOEIC là Nghe và Đọc càng đòi hỏi cao hơn việc phải nắm vững ngữ pháp của bạn. Nếu bạn học tốt các ngữ pháp thi TOEIC dưới đây chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả cao nhất.

ngu-phap-toeic

Các chủ điểm ngữ pháp thi TOEIC

 1. Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn
 2. Hiện tại hòan thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 3. Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn
 4. Quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 5. Tương lai đơn, tương lai tiếp diễn
 6. Tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn
 7. Tổng hợp thời thì
 8. Các dạng thức của động từ: Ving, To do
 9. Động từ khuyết thiếu
 10. Danh từ
 11. Mạo từ
 12. Đại từ
 13. Các loại câu hỏi
 14. Tính từ và trạng từ
 15. So sánh
 16. Giới từ
 17. Bị động
 18. Hòa hợp chủ ngữ- động từ
 19. Câu điều kiện
 20. Mệnh đề quan hệ
 21. Giản lược mệnh đề quan hệ
 22. Mệnh đề danh ngữ
 23. Mệnh đề trạng ngữ
 24. Liên từ
 25. Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)
 26. Câu giả định

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Chỉ cần bạn lên được một kế hoạch ôn cho mình theo các chủ điểm ngữ pháp thi TOEIC chúng tôi đưa lên ở trên. Việc đạt được một số điểm cao ngất với tấm bằng TOEIC giá trị trong tay. Không ai có thể giúp bạn không ai có thể học hộ bạn vì tương lai của bản thân và vì những mục tiêu lớn trong đời hãy cố gẵng hết sức mình và nhớ phải chinh phục các dạng ngữ pháp thi TOEIC.

0

Bài Viết Liên Quan