TỔNG HỢP BỘ ĐỀ THI ECONOMY _THÚY TOEIC

Economy Toeic Volume 1 & Economy Toeic Volume 2 là một trong những cuốn sách được sử dụng nhiều nhất hiện nay khi luyện thi Toeic. Mỗi cuốn sách gồm 10 đề Actual Test mô phỏng đề thi thật, cô gửi các em link tải 2 bộ sách này, các em tải về học nhé.

Chúc các em học tốt ^^

 

ec

 

Cuốn 1: Economy 1

Sách phần nghe: https://drive.google.com/file/d/0BwO5So4LT8wYQlgxc1NCX2QtZDQ/view

Sách phần đọc: https://drive.google.com/file/d/0BwO5So4LT8wYX0FHWjVEY1JDWXM/view

Lời thoại https://drive.google.com/file/d/0BwO5So4LT8wYUWZITWptQW1wWDA/view

File nghe: https://drive.google.com/drive/folders/0BwO5So4LT8wYdzVwczVMSlhscW8

Đ/A phần nghe: https://drive.google.com/file/d/0BwO5So4LT8wYVFU4cF9RWVFMVzg/view

Đ/A phần đọc: https://drive.google.com/file/d/0BwO5So4LT8wYRVl6QnM4NTREY2s/view
Cuốn 2: Economy 2

Sách PDF phần nghe: https://drive.google.com/file/d/0BwO5So4LT8wYa0tzelJBVmtvSEU/view

Sách phần đọc: https://drive.google.com/file/d/0BwO5So4LT8wYblBKOURLZkV6SlE/view

Lời thoại : https://drive.google.com/file/d/0BwO5So4LT8wYVnYtQ1ZfZGRHNHM/view

File nghe: https://drive.google.com/drive/folders/0BwO5So4LT8wYd05WYVhDcGctWUk

Đáp án phần nghe: https://drive.google.com/file/d/0BwO5So4LT8wYRE5hMW9CbFI3TEk/view

Đáp án phần đọc: https://drive.google.com/file/d/0BwO5So4LT8wYVkFhcG42ZzZWNVE/view

Bài Viết Liên Quan