Cách chấm điểm TOEIC | Hướng dẫn tính điểm bài thi

Các bạn đã biết chưa cách chấm điểm TOEIC chính là tổng của 2 phần thi Đọc hiểunghe hiểu cộng lại. Ở mỗi phần thi và các câu hỏi có các mức điểm cho từng câu khác nhau.
Điểm TOEIC cho mỗi phần là một số chia hết cho 5 . Giống như con đường học tiếng Anh của bạn vậy càng lúc đầu thì dễ và càng về sau thì khó. Những điểm số tăng dần đều về số điểm bạn càng trả lời được nhiều câu thì số điểm của bạn càng cao. Tôi sẽ lấy một ví dụ để bạn có thể hiểu hơn về cách chấm điểm TOEIC.

thang-diem-toeic

Nếu như bạn thi bạn làm đúng 44/100 câu phần reading thì bạn được 175 điểm và đúng 45 câu Phần Listening bạn được 215 điểm thì số điểm của bạn được tính bằng cách cộng tổng số điểm : 175+215=390 điểm. Với số điểm này thì bạn cần phải nỗ lực hơn nữa bửa kỹ năng của bạn vẫn còn rất hạn chế

Hay một ví dụ khác là khi bạn tham gia dự thi và đạt 90 câu phần Listening 85 câu phần reading thì số điểm của bạn sẽ là: 495 +420 = 915 Nếu ở mức này thì bạn là thần tượng của nhiều người đấy nó phản ảnh trình độ ngoại ngữ tuyệt vời của bạn nhưng để đạt được số điểm như vậy không hề đơn giản một chút nào bạn phải nỗ lực mọi lúc mọi nơi.

Các bản tính chấm điểm thi TOEIC không phải là tuyệt đối bởi với các kì thi khác nhau sẽ có cách chấm điểm TOEIC khác nhau. và chúng tôi chỉ lấy ví dụ để bạn dễ hình dung và có được cho minh những kế hoạch tốt nhất để chuẩn bị ôn thi. Hi vọng bạn sẽ đạt được số điểm cao nhất.

0

Bài Viết Liên Quan