825đ Và Nỗ Lực Tăng 350đ Của Bạn Nguyễn Thu Hiền, Lớp Trưởng E06

mỗi lần em bước vào lớp học… ngồi chép bài chăm chỉ. . .ánh mắt ấy…chị biết có một sự nỗ lực và rất quyết tâm ở em. . cám ơn em đã luôn cố gắng với số điểm 825, tăng 350đ so với điểm đầu vào, vượt xa mục tiêu của lớp và mục tiêu 800 mà em đã từng nói với chị, lớp trưởng lớp E06!

hi

hie

ANH HIEN

0

Bài Viết Liên Quan